Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2018. godinu

10 views |0 comments

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju gospodarskog sektora na području Istarske županije.
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:
Prioritetno područje 1 – Razvoj sposobnosti i poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudiPrioritetno područje 2 – Poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacijaPrioritetno područje 3 – Gospodarski sajmovi i manifestacijePrioritetno područje 4 – Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom
Udruge i ostale neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:
educiranje mladih ljudi u svrhu postizanja bržeg zapošljavanjaeduciranje mladih ljudi za poduzetništvo s ciljem samozapošljavanja i otvaranja novih radnih mjestasenzibiliziranje tržišta rada u svrhu zapošljavanja mladih ljudipoticanje razvoja inovacijaorganiziranje zajedničkog nastupa inovatora na domaćim i inozemnim specijaliziranim sajmovima i manifestacijamapomoć u pripremi dokumentacije za zaštitu inovacijapromocija inovacija u svrhu komercijalizacije istihprovedba procesa zaštite, brendiranja i promocije autohtonih proizvodaumrežavanje i povezivanje poduzetnika za uspješniji nastup na sajmovima i gospodarskim manifestacijama;organizacija gospodarskih sajmova i ostalih manifestacijapromocija sajmova i ostalih manifestacijarazvoj i provedba treninga i radnih aktivnosti osoba s invaliditetom u svrhu njihova zapošljavanja ili održavanja zaposlenosti (na otvorenom tržištu rada i u zaštićenim uvjetmima)informiranje poslodavaca i javnosti o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom te promocija radnih aktivnosti i proizvoda osoba s invaliditetomumrežavanje i povezivanje poduzetnika u svrhu jačanja zapošljavanja osoba s invaliditetompružanje poslodavcima usluge tehničke podrške za zapošljavanje osoba s invaliditetom i očuvanje zaposlenosti osoba s invaliditetom
Najniži i najviši iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti definirani su po pojedinom prioritetnom području kako slijedi:
Prioritetno područje 1 – Razvoj sposobnosti i poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi – 10.000,00 kn – 95.0000,00 knPrioritetno područje 2 – Poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija – 10.000,00 kn – 103.500,00 knPrioritetno područje 3 – Gospodarski sajmovi i manifestacije – 10.000,00 – 45.000,00 knPrioritetno područje 4 – Poticanje zapošljavanja invalida – 10.000,00 – 65.000,00 kn
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave Natječaja.
Sve dodatne informacije i natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *