IDA u suradnji s klasterom Vinistra u organizaciji okruglog stola na temu ekološke proizvodnje vina

4 views |0 comments

U subotu, 10. svibnja 2014. godine, od 13.00 do 14.30 sati u Sportskoj dvorani Žatika u Poreču (Mala degustacijska sala), u sklopu međunarodne izložbe vina i vinarske opreme – Vinistra, održat će se okrugli stol na temu: EKOLOŠKA PROIZVODNJA VINA – POTENCIJALI I PREPREKE.
Predmetni okrugli stol dio je pilot aktivnosti projekta ClusterPoliSEE koji je usmjeren na skupljanje i širenje informacija o politkama razvoja klastera na razini Jugoistočne Europe. Cilj okruglog stola je predstaviti rezultate istraživanja o stanju ekološke proizvodnje vina u Hrvatskoj i susjednim zemljama te načinima na koje pokrenuti vlastitu ekološku proizvodnju, a namijenjen je svim zainteresiranim dionicima u navedenom području.
Program okruglog stola:
•          13.00 – 13.05  Predstavljanje projekta ClusterPoliSEE
•          13.05 – 13.10  Predstavljanje pilot projekta „Ekološka proizvodnja vina“
•          13.10 – 13.40  Istraživanje tržišta u području ekološke proizvodnje vina
•          13.40 – 13.50  Vinarija Trapan – Primjer dobre prakse i iskustva
•          13.50 – 14.20  EU fondovi – Mogućnosti sufinanciranja iz EU i domaćih programa 
•          14.20 -14.30  Diskusija

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *