IDA PREZENTIRALA COWORKING PULA NA 22. OBRTNIČKOM SAJMU ISTRE

21 views |0 comments

U petak, 4. listopada 2019., u sklopu 22. Obrtničkog sajma Istre, održana je prezentacija „Coworking Pula – integrirana rješenja za inovativno i poduzetno urbano područje Pula“ na temu projekta koji će se provoditi na urbanom području Pula, a sufinancirat će se europskim sredstvima iz ITU mehanizma. Djelatnici Istarske razvojne agencije naglasili su kako je uspostava lokalne zajednice i uvažavanje potreba budućih korisnika bitna za pripremu programa i ostalih aktivnosti s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva.

Vlada RH je u rujnu 2018. godine prepoznala značaj projekta te je temeljem ideje osmišljene na inicijativu IDA-e darovala Gradu Puli napuštenu zgradu Mehanike u centru Pule, koja će biti obnovljena i nadograđena te prenamijenjena u sklopu projekta u poduzetnički centar s ciljem jačanja poduzetničkog okruženja. Fokus je na stvaranju povoljne poduzetničke klime za nova ulaganja, inovacije i implementaciju novih tehnologija, osim malih i srednjih poduzetnika, naglasak je i na „freelancerima“,  čija mreža sve više i više raste i prepoznata je od nadležnih institucija unutar Europske unije. Temeljem navedenog će poduzetnički centar predstavljati ključno mjesto za okupljanje odnosno stvaranje  poduzetničke zajednice na urbanom području Pula i šire.

 

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *