IDA o programima podrške za poduzetnice na sastanku udruge BPW Pula

22 views |0 comments

U ponedjeljak, 10. rujna 2018. godine u prostorijama Istarske razvojne agencije održan je sastanak udruge poslovnih žena BPW Pula  na kojem je predstavnica IDA-e, Tamara Kiršić predstavila trenutne aktivnosti agencije kao i aktualne programe podrške za poduzetnice i obrtnice na regionalnoj i nacionalnoj razini. Poseban naglasak stavljen je na trenutno aktivne potpore Grada Pule za poduzetništvo, kao i na besplatne poslovne edukacije na temu digitalnog marketinga,  koje će IDA u narednom razdoblju provoditi u sklopu projekta HQ_ISTRIA – Stimuliranje rasta malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije putem visokokvalitetnih usluga podrške. Isto tako pružene su informacije o dostupnosti poduzetničke infrastrukture za poduzetnice na području Istarske županije, kao i  budući planovi  IDA-e za razvoj u tom smjeru, kao što je uspostava mreže inkubatora u županiji te Coworking centra u centru Pule. Zaključno su istarske poduzetnice dobile više informacija o dostupnim natječajima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *