IDA i Ekonomski fakultet partneri na projektu u okviru IPA Adriatic

4 views |0 comments

SMART INNO naziv je projekta kojeg su na današnjoj konferenciji za novinare predstavili predstavnici dvaju hrvatskih partnera uključenih u realizaciju tog projekta – Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o., te Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ pulskog Sveučilišta.
Boris Sabatti, direktor IDA-e, rekao je kako Agenciji iz budžeta SMART INNO projekta pripada iznos od 227.245,52 EUR. Aktivnosti na projektu raspoređene su u okviru 5 radnih paketa. IDA je nositelj četvrtog radnog paketa pod nazivom SMART networking. Unatoč stalnim nastojanjima europske i nacionalnih politika da se poveća inovativni potencijal malog i srednjeg gospodarstva i regionalna kohezija u tom pogledu, još uvijek postoji veliki jaz između jadranskih regija koje sudjeluju u projektu  i prosjeka zemalja EU, posebice u pogledu investicija u proizvodnju inovativnih proizvoda. Ovaj strateški projekt ima za cilj pridonijeti prevladavanju utvrđenih manjkavosti, poput slabog pristupa financiranju, nedostatka sinergije između malih i srednjih poduzeća i inovativnih proizvođača, političara i investitora, i to oblikovanjem i primjenom holističkog pristupa za umrežavanje ponude i potražnje. Vjerujemo da će provedba SMART INNO projekta i njegovi konačni rezultati imati zapaženu ulogu u smanjivanju spomenutih nedostataka. U sklopu projekta SmartInno IDA će osnovati Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije.
Danijela Križman Pavlović, dekanica Fakulteta, pojasnila je kako je riječ o strateškom projektu odobrenom u okviru programa IPA Adriatic (međugranična suradnja – 2. komponenta).  Provedbeno razdoblje projekta je studeni 2013. – ožujak 2016. Ukupna vrijednost projekta je 5.046.560,64 EUR, a EU ga sufinancira u visini od 85%. Nositelj projekta je Provinicia di Rimini (I), a uz ova dva partnera na projektu sudjeluje još 16 partnera iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Partneri su uglavnom razvojne agencije, obrtničke i gospodarske komore, tehnološki centri, tehnološki parkovi i konzultantske agencije. SMART INNO projekt prijavljen je u okviru prioriteta na temu inovacija. Namjera je projekta uspostaviti  pametni sustav umrežavanja te promovirati istraživanje i razvoj kod malih i srednjih poduzeća Jadranskog područja. Primjenom odgovarajućih financijskih instrumenata i tzv. coaching programa u pogledu poboljšanja spremnosti na ulaganja u istraživanje i razvoj, očekuje se postizanje veće konkurentnost i održivog razvoja malih i srednjih poduzeća Jadranskog područja.
Sanja Blažević, voditeljica projekta i tima pri Sveučilištu odnosno Fakultetu, naglasila je da je Sveučilište uključeno kao partner u SMART INNO projekt na prijedlog Istarske razvojne agencije. Naše su aktivnosti usmjerene na kontaktiranje potencijalnih dionika (mala i srednja poduzeća, kreatori javne politike, predstavnici stručnih i znanstvenih udruženja i institucija) s ciljem jačanja njihove međusobne suradnje kako bi inovacijski kapacitet svih uključenih bio što više naglašen i, jasno, iskorišten. Širi utjecaj projekta je vidljiv u uspostavi / jačanju pametnih održivih mehanizama klastera i njihovih učinaka;  identifikaciji i unapređenju poslovnih / tehnoloških kapaciteta; uspostavi zajedničke mreže Adriatic BAN (mreža poslovnih anđela) za pristup financijskim resursima i alternativnim ulaganjima; formulaciji zajedničke RDI politike. Dio budžeta  namijenjen Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli iznosi 176.211,31 EUR. Konkretno, Sveučilište odnosno FET će ovim projektom ostvariti vrijedne kontakte s mnogobrojnim dionicima, organzirati javne evente (planiraju se press konferencije i razni događaji za projektne dionike koji će biti medijski popraćeni), publicirati studije (financijskog, institucijskog i političkog kapaciteta, mapiranje poduzetnika, istraživanje inovacijskog kapaciteta na hrvatskom dijelu Jadrana), nabaviti opremu i literaturu te aktivno sudjelovati u provođenju svih ostalih planiranih aktivnosti projekta u suradnji s ostalim partnerima.
Na SMART INNO projektu Sveučilište je zaposlilo tri stručnjaka. Kristina Hlavati, jedna je od njih. Istaknula je da su u sklopu projekta do sada kontaktirani dionici diljem Istre, Primorja, Gorskog Kotara te Dalmacije, među kojima su jedinice lokalne i regionalne samouprave, kreatori politika, potporne institucije, razvojne agencije, tehnološki parkovi, uredi za transfer tehnologije, sveučilišta, poslovni anđeli, investitori, mala i srednja poduzeća s inovacijskim potencijalom te start up-ovi. Projektni tim je gostovao 23. lipnja u Rijeci, gdje je održan meeting u sklopu PACINNO projekta (Platform for trans – Academic cooperation in innovation project), koji je tematski vrlo blizak, također u okviru IPA Adriatic CBC programa. U sklopu sastanka na Medicinskom fakultetu u Rijeci (partner) organiziran je i posjet Sveučilišnom kampusu uz razgledavanje poslovnog inkubatora Step Ri, TTO i Bicro ureda. Tom je prilikom SMART INNO tim ostvario uspješnu suradnju s predstavnicima PACINNO projekta iz Rijeke. Naime, osim prijedloga povezivanja dvaju online sustava, predloženo je i udruživanje snaga u području organiziranja i održavanja radionica, predavanja, konferencija i drugih aktivnosti koje poduzetnicima omogućuju lakši pristup informacijama, znanjima i novim tehnologijama, te stvaraju priliku za povezivanje s akademskim kadrom, institucijama, potencijalnim klijentima, drugim gospodarskim subjektima, ali i investitorima i mentorima.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *