HBOR pokrenuo Program kreditiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva uz potporu EU

6 views |0 comments

Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključila je Ugovore o okvirnom kreditu sa sedam poslovnih banaka koje će sudjelovati u provedbi Programa kreditiranja razvoja malih i srednjih poduzetnika uz potporu EU, a to su Banco Popolare Croatia d.d., Centar banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP banka Hrvatska d.d. i Partner banka d.d.
Temelj za zaključivanje ovih ugovora je Ugovor o kreditu na iznos od 20 milijuna EUR koji je HBOR zaključio s njemačkom razvojnom bankom Kreditanstalt f‚àö√⬨¬∫r Wiederaufbau (KfW). Radi se o već drugoj kreditnoj liniji koju HBOR provodi u suradnji s KfW-om, Europskom komisijom i Razvojnom bankom vijeća Europe, s ciljem  financiranja mikro, malih i srednjih poduzetnika i to u svrhu samozapošljavanja, osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja i povećanja broja radnih mjesta. Program je namijenjen financiranju osnovnih i/ili obrtnih sredstava, a u sklopu programa odobravat će se dvije vrste kredita. Mikro krediti u vrijednosti najviše do 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti koji se u cijelosti mogu koristiti za ulaganja u osnovna i/ili obrtna sredstva. Poček je u ovom slučaju do 1 godine, a rok otplate je do 7 godina uključujući poček. Druga vrsta kredita je investicijski kredit koji se odobrava u vrijednosti najviše do 250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a koristi se za financiranje osnovnih sredstava. Obrtna sredstva se u ovom slučaju mogu odobriti do 30 posto od iznosa ulaganja u osnovna sredstva koja se financiraju iz kredita. Poček je kod ovog kredita 2 godine, a rok otplate je do 10 godina uključujući poček.
Kamatnu stopu za krajnjeg korisnika utvrđuje poslovna banka u ovisnosti o kvaliteti klijenta te ponuđenih instrumenata osiguranja.
“Veliki interes obrtnika i malih poduzetnika za mikrokreditima te uspjeh koji je polučio naš prijašnji program mikrokreditiranja, putem kojeg smo podržali 326 projekata u iznosu od oko 112 milijuna kuna, rezultirali su uvođenjem ovog novog programa. Dugogodišnji rad HBOR-a omogućio je mnogim hrvatskim poduzetnicima pokretanje novih kvalitetnih projekata i razvoj poslovanja. Uvjeren sam da će ovi novi krediti omogućiti hrvatskim poduzetnicima daljnji razvoj i napredak.”, rekao je predsjednik Uprave HBOR-a Anton Kovačev.
www.hbor.hr  

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *