HBOR-ove darovnice

6 views |0 comments

Hrvatska banka za obnovu i razvitak dana 17. travnja 2012. godine objavila je da omogućava poduzetnicima koji ulažu u podizanje razine energetske učinkovitosti korištenje sredstava Darovnice iz Programa Europske komisije – Energy Efficiency Finance Facility za 2006. i 2007. godinu koji je osmišljen i provodi se u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB).
Sredstva Darovnice mogu se koristiti uz korištenje kreditnih sredstava iz izvora EIB-a, izravno putem HBOR-a ili putem poslovnih banaka s kojima HBOR ima uspostavljenu poslovnu suradnju. Krediti su namijenjeni financiranju osnovnih sredstava u okviru ulaganja koja pridonose uštedi energije i/ili smanjenju emisije CO2, odnosno ulaganja kojima se povećava energetska učinkovitost objekata u zgradarstvu i industriji.
Darovnica namijenjena krajnjim korisnicama iznosi 15 posto iznosa kredita uloženog u podizanje razine energetske učinkovitosti. Odobrena sredstva Darovnice isključivo se koriste za umanjenje glavnice odobrenog kredita. Za kandidiranje za sredstva Darovnice prihvatljiva su ona ulaganja koja će po završetku investicije doprinijeti poboljšanju energetske učinkovitosti postojećih objekata i to u sektoru zgradarstva – projekti kojima se ostvaruje najmanje 30 posto uštede energije, a u sektoru industrije – projekti kojima se ostvaruje najmanje 20 posto uštede energije i/ili smanjenja ispuštanja CO2. U sklopu Darovnice korisnicima je osigurana i besplatna pomoć konzultanta čija je zadaća procijeniti i potvrditi postignute razine uštede energije i / ili smanjenja ispuštanja CO2, odnosno potvrditi uspješnost ulaganja u obnovljive izvore energije.
HBOR provođenjem svojih programa namijenjenih financiranju projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, omogućavanjem korištenja sredstava po Darovnici iz Programa Europske komisije – Energy Efficiency Finance Facility za 2006. i 2007. godinu te aktivnim sudjelovanjem u pripremi novih programa kreditiranja energetske učinkovitosti nastoji potaknuti hrvatske gospodarstvenike na održivi razvitak svojeg poslovanja te pozitivno djelovanje na okoliš u kojem posluju.
Više informacija ovdje.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *