Edukacija “Nacionalno razvojno planiranje u kontekstu pristupanja EU”

10 views |0 comments

Tijekom dva dana, 9. i 10. studenog, u prostorijama IDA-e odvijao se seminar “Nacionalno razvojno planiranje u kontekstu pristupanja EU”, namijenjen djelatnicima regionalne samouprave i lokalne uprave.
Polaznici seminara upoznali su se sa slijedećim temama: EU pristup planiranju i programiranju, Primjena EU pristupa planiranju u hrvatskom kontekstu, Programski okvir u Hrvatskoj u kontekstu pristupanja u EU, Iskustva u programiranju na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj te Od inicijative EU do projekta na lokalnoj razini. Drugog dana seminara održana je i rasprava o provedbi regionalnih operativnih programa. 
Navedena edukacija odvijala se u sklopu izobrazbe “Izgradnja regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove”.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *