Drugi dio seminara “Upravljanje projektnim ciklusom”

6 views |0 comments

Ključni koncepti Project cicle managementa (PCM), Ključni koncepti izrade proračuna projekta i Najbolja praksa pripreme proračuna teme su navedenog trodnevnog seminara. Osim predavanja o navedenim temama u sklopu seminara odvijaju se i radionice tijekom kojih polaznici netom stečena znanja primjenjuju u praksi.  Prvi dio seminara održan je sredinom studenog također u IDA-i.
Seminar je namijenjen djelatnicima regionalne samouprave i lokalne uprave, a odvija se u sklopu izobrazbe “Izgradnja regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove”.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *