dr.sc. Boris Sabatti u Nacionalnom odboru za koordinaciju sudjelovanja RH u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje

9 views |0 comments

Istarski župan Valter Flego i direktor Istarske razvojne agencije Boris Sabatti sudjelovali su u utorak, 3. rujna, u radu koordinacije župana i regionalnih koordinatora županija Jadranske Hrvatske. Na sastanku, u Splitu, raspravljalo se o imenovanju članova Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje, te makroregionalnim strategijama EU za RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Prihvaćeno je rotirajuće članstvo, pa će s mandatom od jedne godine u Nacionalnom odboru članovi biti Primorsko–goranska i Splitsko–dalmatinska županija, a njihove zamjene, Zadarska i Istarska županija, preuzet će članstvo 2015. godine. U tom će odboru Istarsku županiju predstavljati dr. sc. Boris Sabatti.
Na inicijativu župana Valtera Flega, na slijedećim sastanku koordinacije, koji će se održati u Primorsko-goranskoj županiji, župani županija Jadranske Hrvatske, razgovarat će o financiranju projekata iz fondova Europske unije na lokalnoj i regionalnoj razini. To će biti od iznimne koristi za jedinice lokalne samouprave, koje imaju slabiju apsorcijsku moć za privlačenje fondovskih sredstava. Razmatrani su instrumenti kojima bi se uspješnije privukla ta sredstva, u čemu će se poticati osnivanje jamstvenog fonda, odnosno pronalaziti povoljne kreditne linije. U tom se kontekstu razgovaralo o strateškim projektima, zajedničkim svim županijama, te o modelima buduće suradnje.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *