Centar unutarnjeg tržišta EU

16 views |0 comments

Unutarnje tržište EU (uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) svojim građanima i poduzetnicima nudi različite mogućnosti kao primjerice studiranje, zapošljavanje ili širenje poduzetničke djelatnosti u drugu državu članicu i sl.Prije svega potrebno se pravovremeno informirati i kontaktirati određena nadležna tijela.
Od pristupanja Europskoj uniji u Ministarstvu gospodarstva i njegovim partnerskim institucijama djeluju mnoge kontakte točke i alati koji građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima omogućavaju brz i besplatan pristup ključnim informacijama o pravima i mogućnostima na unutarnjem tržištu EU:
potrošačima besplatno pružaju informacije o njihovim pravima u prekograničnoj kupovini te im pružaju pomoć prilikom podnošenja pritužbi i rješavanja sporova s trgovcima (Europski potrošački centar Hrvatska)besplatno pružaju informacije o uvjetima poslovanja u Hrvatskoj, prvenstveno za pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga, te također omogućuju registraciju poslovanja u Hrvatskoj (Jedinstvena kontaktna točka za usluge)besplatno informiraju zainteresiranu javnost o planiranom donošenju nacionalnih tehničkih propisa na razini cijele EU, te u Turskoj i Švicarskoj (TRIS – Informacijski sustav tehničkih propisa)besplatno pružaju informacije o nacionalnim tehničkim propisima za proizvode koji su specifični za pojedinu državu članicu EU te načelu uzajamnog priznavanja za određenu vrstu proizvoda, a u svrhu stavljanja proizvoda na tržište (Kontaktna točka za proizvode)kako bi se hrvatskim poduzetnicima olakšalo započinjanje poduzetničke djelatnosti u drugim državama članicama EU, hrvatskim nadležnim tijelima omogućavaju elektroničku administrativnu suradnju s nadležnim tijelima drugih država članica EU (Informacijski sustav unutarnjeg tržišta – IMI sustav)pomažu građanima i tvrtkama u rješavanju njihovih sporova s tijelima javne vlasti drugih država članica EU kada krše njihova prava u okviru slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala (Centar SOLVIT Hrvatska).
Osim u Ministarstvu gospodarstva, u Hrvatskoj djeluje velik broj EU kontaktnih točaka i alata, uspostavljenih u različitim tijelima državne uprave i institucijama, koji pružaju informacije i pomoć u ostvarivanju prava i mogućnosti na unutarnjem tržištu EU. Kako bi vam olakšali snalaženje i usmjerili vas koga kontaktirati ovisno o vašoj situaciji, Ministarstvo gospodarstva je uspostavilo Centar unutarnjeg tržišta EU. Centar, putem internetskog portala, objedinjava postojeće EU kontaktne točke, alate i nadležna tijela te na taj način omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU. Na jednom mjestu možete pronaći sve relevantne informacije za ostvarenje vaših EU prava i mogućnosti!

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *