8. Da li je Coworking centar Pula namijenjen isključivo poduzetnicima?

0 views

Coworking centar Pula dostupan je svima, naravno prvenstveno poduzetnicima kao glavnim korisnicima, ali uvijek otvoren za sve zainteresirane.

Share